Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

logo
FIKIH KÖŞESİ

Seyyidunâ Habîbullah Cân-ı Cânan


1113'de doğmuş,Seyyid Nur Muhammed el-Bedevâni Hazretlerinden ilim almış;ayrıca Şeyh Muhammed Efdal,Hafız Sâdullah,Şeyh Muhammed Âbid gibi meşhur meşâ

Seyyidunâ Şeyh Abdullah Dehlevî


1158 de doğmuştur.Ehli beytten'dir. Babası Şah Abdullatîf Kadirî idi.Babasının yanında nice kırklara girdi.Ayrıca Şiâriyye ve Çiştiyye tarîkatlerinde

Seyyidunâ Mevlânâ Hâlid Bağdâdî


1192'de doğmuş;başlangıçta şer'î ve aklî ilimlerin tahsiline başlayarak makul ve meşrû'ilimlerde tekâmül etmiştir.

Seyyidunâ Seyyid Taha el-Hakkârî


Çocukluğundan itibaren üstün zekası,vakârı ve kibar hareketleriyle tanınmış;tefsir-hadis ve fıkıh ilimlerinde tekâmül etmiştir.

Seyyidunâ Seyyid Sıbğatullah


Hizan'da Seyyid Taha Nehrî'ye göçerek nazarı ile şerefyap olmuş,bilahare kesb-i nisbet ederek hilafet almıştır.

Seyyidunâ Şeyh Abdurrahman Tâhi


Hâce-i Ahrar'ın şeriatini,İmâm-ı Rabbâni'nin hikmetini,ilmen ve amelen toplayan ve neşreden,zamanının en büyük meşayıhlarındandır.

Seyyidunâ Şeyh Fethullah Verkânisi


Şeyh Fethullah huccet-ul-âlimîn,burhân-ul vâsılin, fâni fillah,bâki billah bir zat idi.

 

Yayın Akışı
 • 04:00 Hatm-i Şerif
 • 05:00 İlahiler
 • 06:30 Hizb-i Azam Duası
 • 07:00 İlahiler
 • 08:00 Türküler
 • 08:30 Türküler
 • 09:00 Gencim Öğrenelim
 • 09:30 İlahiler
 • 10:00 İlahiler
 • 10:30 İlahiler
 • 11:00 Tasavvuf Sohbetleri
 • 12:00 Dilara Gündem - İlahiler
 • 12:30 İlahiler
 • 13:00 İlahiler
 • 13:30 İlahiler
 • 14:30 Bir Sual Bir Cevap - Osman Ünlü
 • 15:00 Ezgiler
 • 15:30 İlahiler
 • 16:00 İlahiler
 • 16:30 İlahiler
 • 17:00 İlahiler
 • 17:30 Tasavvuf Eserleri
 • 18:30 İlahiler
 • 19:00 Dilara Gündem - İlahiler
 • 19:30 Türküler
 • 20:00 Türküler
 • 20:30 İlahiler
 • 21:00 Bir Sual Bir Cevap (muhittin.net)
 • 21:30 İlahiler
 • 22:00 İlahiler
 • 22:30 İlahiler
 • 23:00 Tasavvuf Eserleri
 • 23:30 Bilgisayar Destekli Gece Yayını
Yayıncı Künye Bilgisi
Yön. Kur. Bşk. :Alattin ERKOÇ
Genel Müdür :Murat YILMAZ
Yayın Koor. :Alper GÜLÖREN
Detaylı Bilgi
Kanalımızın online yayın hizmeti Canlı Tv tarafından sağlanmaktadır.