Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

logo

Seyyidunâ Habîbullah Cân-ı Cânan

Yazdır Tavsiye Et
Seyyidunâ Habîbullah Cân-ı Cânan
10.05.2021 04:57 - 11 Okunma
1113'de doğmuş,Seyyid Nur Muhammed el-Bedevâni Hazretlerinden ilim almış;ayrıca Şeyh Muhammed Efdal,Hafız Sâdullah,Şeyh Muhammed Âbid gibi meşhur meşâyıhtan kesb-i kemal ederek irşada başlamıştır.

Şeyh Şemseddîn Habîbullah Cân-ı Cânan Mazhar'a henüz küçük yaşta iken aşk ve mehabbet galebe çalmıştı. Hatta ve hatta onun yanında Ebû Bekr Sıddîk'ten bahsedildiği vakit, gözüyle onu görürdü. Babasının yanında ilimlerini ikmal ettikten sonra onsekiz yaşındayken Seyyid Nur Muhammed el-Bedevâni'nin huzuruna girerek ondan Nakşibendî tarikatini almıştır.

Denilmiştir ki; ilk teveccühte lâtifeleri aslına kavuşmuş, sonra riyâzete başlamış ve amelini tamamlamıştır. Zamanında asrın sahibi olmuş, kendisinden birçok kerametler görülmüştür.

Birçok insanlar onunla Allah Teâlâ'ya kavuşmuşlardır.1195^te bu sırrı azîmi Şeyh Abdullah ed-Dehlevî'ye tevdi ederek dâr-ı bekâya naklolunmuştur.

İlgili Haberler

 

Yayın Akışı
 • 04:00 Hatm-i Şerif
 • 05:00 İlahi ve Ezgiler
 • 06:30 Hizb-i Azam Duası
 • 07:00 İlahiler
 • 08:00 Türküler
 • 08:30 Türküler
 • 09:00 İlahiler
 • 10:00 Haber - İlahiler
 • 10:30 İlahi Nizam
 • 11:00 Haber - İlahiler
 • 11:30 Gönül Sohbetleri
 • 12:00 Haber
 • 12:30 İlahiler
 • 13:00 Haber - İlahiler
 • 13:30 İlahiler
 • 14:00 Haber - İlahiler
 • 14:30 Sahabe Hayatları
 • 15:00 Haber - İlahiler
 • 15:30 İlahiler
 • 16:00 Haber - İlahiler
 • 16:30 İlahiler
 • 17:00 Haber - İlahiler
 • 17:30 Türk Sanat Musikisi
 • 18:00 Haber - Tasavvuf Eserleri
 • 18:30 Dilara Gülşeni
 • 19:00 Haber
 • 19:30 İlahiler
 • 20:00 İlahiler
 • 20:30 Türk Halk Müziği
 • 21:00 Günün Sohbeti
 • 21:30 İlahiler
 • 22:00 İlahiler
 • 22:30 İlahiler
 • 23:00 İlahiler
 • 23:30 Bilgisayar Destekli Gece Yayını
Yayıncı Künye Bilgisi
Yön. Kur. Bşk. :Alattin ERKOÇ
Genel Müdür :Murat YILMAZ
Yayın Koor. :Alper GÜLÖREN
Detaylı Bilgi
Kanalımızın online yayın hizmeti Canlı Tv tarafından sağlanmaktadır.